• Package
  • Part Number
  • VRRM (V)
  • IF(A)
  • IF perleg(A)
  • VF(V) Typp
  • R(uA) Typ
  • IFSM(A)
  • Tj (max)
  • Images
  • PDF
Package PartNumber VRRM (V) IF(A) IF per leg(A) VF(V) Typ IR(uA) Typ IFSM(A) Tj (max) Images PDF
ESP ESP5L10 100 5 5 0.72 80 120 150
ESP ESP5L6 60 5 5 0.53 70 120 150
ESP ESP510 100 5 5 0.77 5 120 150
ESP ESP56 60 5 5 0.66 40 120 150
MBS MBM10 100 1 1 0.72 5 30 150
MBS MBT4 40 1 1 0.39 50 30 125
MBS MBT6 60 1 1 0.42 30 30 125
ABS ABM24 40 2 2 0.44 20 50 150
ABS ABM26 60 2 2 0.47 30 50 150
ABS ABM210 100 2 2 0.72 7.5 50 150
ABS ABM34 50 3 3 0.41 30 60 150
ABS ABM36 60 3 3 0.455 32 80 150
ABS ABM310 100 3 3 - - - 150
GBU SB420BU 200 4 4 0.75 1 85 150
GBJ SB6205S 200 6 6 0.785 1 120 150
DBLJ DSB56 60 5 5 0.49 30 120 150
DBLJ DSB510 100 5 5 0.72 80 120 150
宁波市海曙区集士港工贸四路75号
0086-574-87314697
0086-574-87314697
info@asmielectronic.com
Copyright © 2019-2022 宁波爱盛美电子有限公司 版权所有     网站维护:点创科技